Kategori: Jesu død og oppstandelse

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Pinsedag

  Dato: 19.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu budLesetekster: 1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevet over vannetApg 2,1-11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd Minneord: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere (Joh 14,18). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm.…

 • Søndag før pinse

  Dato: 12.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 3,16-21 Lyset er kommet til verdenLesetekster: Sak 14,6-9 Herrens dageller Apg 26,1-3.20-29 I Jerusalem og for folkeslageneÅp 21,22-27 Det nye Jerusalem Minneord: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men…

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i påsketiden

  Dato: 28.04.24 Rekke II Prekentekst: Luk 13,18-21 Sennepsfrø og surdeigLesetekster: 1 Kong 17,8-16 Enken i Sareptaeller Apg 2,42-47 Fellesskap mellom troendeRom 12,1-3 Til glede for Gud Minneord: ”- og det voks..” (Luk 13, 19). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i påsketiden

  Dato: 21.04.24 Rekke II Prekentekst: Joh 13,30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre Lesetekster: Jes 43,16-21 Se, jeg skaper noe nytteller Apg 9,1-19 Saulus ved DamaskusÅp 2,1-7 Forlatt din første kjærlighet Minneord: Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13,34). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. påskedag

  Dato: 1. april 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disipleneLesetekster: 1 Mos 45,1-15 Josef forteller hvem han er 1 Pet 1,18-23 Han som reiste Kristus opp Minneord: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå… (Luk 24, 45) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Påskedag

  Dato: 31.03.24 Rekke II Prekentekst: Matt 28,1-10 Jesus står oppLesetekster: Jes 52,7-10 Den som bringer gledesbud Rom 14,7-9 Herre over levende og døde Minneord: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. (Matt 28,6) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Langfredag

  Dato: 29.03.24 Rekke II Prekentekst: Mark 14,26-15,37 LidelsesberetningenLesetekster: Minneord: Ikke som jeg vil, bare som du vil. (Markus 14, 36) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Skjærtorsdag

  Dato: 28. mars 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden.Lesetekster: Jer 31,31-34 Den nye pakt. Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse.Fortellertekst: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden. Minneord: Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.