Om Ordetbe.no

Ordet.be er kommet til gjennom bønn.

Når vi i perioder på 2-5 dager er i stillhet og bønn for kirkens ledere via Bønn for Den norske kirkes virksomhet får vi rikelig tid til refleksjon og også tid til å prøve å lytte til Guds stemme og hjerteslag.

Gjennom dette har tanken og påminnelsene om å lage denne ressurssiden kommet.

Vi vet at det er et stort behov for en slik dynamisk hjemmeside, knyttet til kirkeårets tekster. Vi trenger ikke alle sitte å gjøre de samme tingene rundt i landet, derfor håper vi at vi kan gjøre mange ressurser, lett tilgjengelig for mange, gjennom denne hjemmesiden.

Har du ideer om hvordan ting kan være enklere tilgjengelig på hjemmesiden er vi glad for tilbakemeldinger.

Temaer på tvers av tekstrekkene
Noe unikt som vi er glade for ha fått til, er oversikten over temaer på tvers av søndagstekstene. Og at vi har laget en oversikt over sentrale temaer i prekentekstene. Denne oversikten kan være nyttig hvis en ønsker å forkynne det samme temaet så lenge at det endrer menighetsmedlemmenes levemåte. Undersøkelser viser at da må vi ofte høre om det samme 10-15 ganger. Så vi håper at denne tabellen kan være til god hjelp. Har du et annet tema enn det vi har undersøkt i tekstene, kan vi neste halvår undersøke andre temaer i tekstene, hvis vi får beskjed.

Takk!
Jeg vil gjerne takke alle som har levert bidrag til at denne hjemmesiden og på den måten har gjort at den har blitt til. Jeg vil spesielt takke web-designer Roald Kleiveland i Kleiveland Musikk og Media, som laget den første versjonen av hjemmesiden Ordet.be som har vært brukt fra oktober 2011 og ut januar 2024, altså i litt over 12 år! Så vil jeg takke min sønn Stein-Arne Hedberg som på fritiden har lagt ned mye arbeid for å gjøre denne nye siden mulig, basert på software som blir oppdatert.

Økonomi
Vi håper dere vil ha glede av å bruke disse ressursene og hvis dere vil hjelpe oss med å opprettholde siden er vi glade for et årlig bidrag på kr 200,- til Bønn for Den norske kirke som drifter denne siden økonomisk. Bankkonto 1503 24 56135.

Tusen takk!

Nordre Berg, 14. jan. 2024.

Jo Hedberg