Bidragsytere

 
Harald Kaasa Hammer, tidligere skolelagsprest, amanuensis, forfatter, tidligere sokneprest i Drangedal og Teie.Margrethe Seleg Moe tidligere sjømannsprest og sokneprest i Slagen.Ola Eriksrud, tidligere forkynner i Romerike Indremisjon, menighetssekr, søndagsskole/barnelagsarbeider og tidligere sekretær for Ordet.beRandi Anne Skårdal, tidligere diakon og ungdervisningsleder i Re.
Første rekke: 3. og 4. sønd i åpenbaringstiden, 1, og 2. sønd i fastetiden. Tredje rekke: Pinseaften, treenighetssønd, 2. sønd i treenighetstiden.
Tredje rekke:
19.-22. sønd i treenighetstiden.
Første rekke: Kristi åpenbaringsdag og 2. sønd i åpenbaringstiden.Første rekke: Romjulssøndag
Bibeldramaer

 
Tredje rekke: 2. pinsedag, 3. og 4. sønd i treenighetstiden.

     
Bjarte Tysvær, sokneprest i SiljanLeif Møller-Stray, Lillesand. Tidligere sokneprestJørund Nikolai Grønning, tidligere prostiprest FosenNjål Gjennestad, tidligere sokneprest i BugårdenKnut Roberg, tidligere sokneprest i Hurdal og Sem
Tredje rekke: Kristi åpenbaringsdag og 2. sønd i åpenbaringstidenTredje rekke: Fastelavenssønd., 5. sønd i påsketiden og søndag før pinseTredje rekke: 2. søndag i fastetiden, palmesønd, skjærtorsd og påskedag.
Mikkelsmesse
, 26. sønd i treenighetstiden.
Tredje rekke: Langfredag, 2. 3. og 4. søndag i påsketiden.Tredje rekke: 8. 9. og 10. sønd i treenighetstiden og Olsok.

Jon Olav Ryen, sokneprest i Folldal, tidligere kapellan i Sørum.Dr. philos. på avhandling om mandeismen,den eneste overlevende gnostiske religion fra oldtiden.Hallvard N. Jørgensen, sokneprest i KvitseidReidar Bjaanes, tidligere sokneprest i Sokndal, misjonsprest i Kamerun og kateket i Egersund.Geir Harald Johannessen,  forfatter og tidligere sokneprest.Inger Bore, Sokneprest og tidligere rådgiver trosopplæring, Tunsberg bispedømmekontor, tidligere kateket i Slagen.
Første rekke: 2. sønd i advent, juledag. Andre rekke: 1. sønd i adventstiden, Kristi åpenb. 2. og 3. sønd i åpb.Andre rekke: 2. sønd. i adventst. askeonsdag,1. og 2. søndag i fastetiden. Tredje rekke: 18. sønd i treenighetstiden, Bots og bønnedag, allehelgensdag og 25. sønd i treenighetstiden..Andre rekke: 3. sønd i adventst. Såmannssønd. Kristi forklarelsesdag og fastelavenssøndag. Tredje rekke: 11.-14. i treenighetstiden..Første rekke: 1. sønd i advent. Andre rekke: 4. søndag i adventst. 17.mai, pinsedag og 2. pinsedag. Tredje rekke: Domssøndag.Andre rekke: Julaften
Øystein Thelle, tidligere sokneprest på Tjøme, Gamle Aker og Glemmen. Salmedikter og forfatter av flere bibelspill. Tidligere rektor på Diakonhjemmets teologiske avdeling mm.Audun Aase, tidligere sokneprest i Samnanger.Trond Inge Tappel, kapellan i Gimsøy og Nenset.  Gunnar Øvstegård, sokneprest i Høland.Jon Børge Frafjord, tidligere sokneprest i Sandnessund.
Andre rekke: Julenatt/Ottesang, juledag, nyttårsdag/Jesu navnedag og påskedag. Tredje rekke: 6. søndag i påsketiden og Kristi himmelfastsdag.Andre rekke: Stefanusdag/2.juledag, nyttårsaften,4. søndag i åpenbaringst. og kyndelsmesse. Tredje rekke: 5. og 7. sønd i treenighetstiden, St. Hans og aposteldagen.Andre rekke: 3. og 4. søndag i faste, 2. påskedag og 2. søndag i påsketiden. Tredje rekke: Askeonsdag og 1. søndag i fastetiden. 15.-17. sønd i treenighetstiden.Andre rekke: Maria budskapsdag, palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag.Andre rekke:  3. og 4.  søndag i påsketiden. 
   
Jens Olav Mæland, forfatter og tidligere sokneprest i Etne.Knut Skjeldal, sokneprest i Hof  i Vestfold og tidligere sokneprest i Hemsedal.Eivind Anders Dahle, tidlegere sokneprest i Hof  i VestfoldEinar Ekerhovd, sokneprest i Fusa, leder for Oase buissnes, tidligere dagligleder i Oase og sokneprest i Høvåg. Åge Sætre, tidligere prostiprest og sokneprest       
Første rekke:3. sønd i advent, 2. juledag. Andre rekke: 5.  søndag i påsketiden 4. og 5.  søndag i treenighetstiden mflAndre rekke: 6.  søndag i påsketiden og søndag før pinse.Andre rekke: 3. og 4. søndag i treenighetstidenAndre rekke: 6. 7. 8. og 9. søndag i treenighetstiden mfl Tredje rekke: 3. sønd i åpenbaringstiden, såmannssønd, og Kristi forklarelsesdagAndre rekke: Olavsdagen/Olsok mfl
Stefan Kemper-Kohlhase
Tidligere sokneprest i Storfjord
Victor Skimmeland, tidligere undervisningsleder i Bugården menighet.Oddfrid Eriksrud, Folldal.Ingjerd Breian Hedberg, Master i diakoni, cand agric, Ped.sem.Jo Hedberg,cand teol. tidligere leder for Bønn for Den norske kirke. Tidligere kateket i Sem menighet
Andre rekke: 24. 25. i treenighetstiden, domssøndag. og 1. søndag i adventstiden III. Tredje rekke: 3. og 4. sønd i faste. Maria budskapsdag og 2. påskedag.Fargeleggings tegninger. Redaktør 2, Logo, løsninger, ideer, tegninger mm. Tredje rekke: 1. og 17. mai.redaktør