Linker og bøker

Linker

Bøker

  • Harald Kaasa Hammer: La tekstene tale. En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke 2011. Eide forlag. Kr 345,-
  • Sjur E. Isaksen: Ordet gjennom året. Evangeliebetraktninger til annen tekstrekke. Luther forlag. Kr 298,-
  • Olav Skjevesland: Ord til tro. Søndagens evangelietekster 2. rekke. Bibelteologisk gjennomgang.Verbum forlag, Kr 338,-
  • Tekstbok for Den norske kirke. Bibelselskapet/Verbum forlag. Pris ca kr 460,-
  • Tor Ivar Torgauten: Kirkeårets fortellingstekster 1. Erfaringsmateriale fra 60 menigheters bruk av de nye fortellingstekstene. IKO forlag. Kr 298,-
  • Mari og Paul Erik Wirgenes: Fra søndag til søndag. Et møte med kirkeårets tekster 2. rekke. Verbum forlag, Kr 298,-

Musikk

  • «EN NY SANG FOR HERREN»
  • Bibelske salmer til gudstjenestebruk. Cantando Musikkforlag.
  • Musikk av kantor Eilert Tøsse. 6  hefter : ADVENT – JUL, ÅPENBARINGSTIDEN, FASTETIDEN, PÅSKE – PINSE, TREEINIGHETSTIDEN OG SPESIELLE DAGER.