Slik virker ordet.be

Ressurser til hjelp, inspirasjon og grunnlag for videre bearbeidelse!

Forsiden skal til en hver tid vise de fem neste kirkeårsdagene i rekkefølge.

Bibeltekstene inneholder to excel tabeller som knytter bibeltekstene til riktig kirkeårsdag, og du kan utfra disse tabellene finne ut hvilke tekster som vi har laget til bibeldrama og på hvilken søndag disse er å finne.

Vi har lett etter temaer i prekentekstene og ved å trykke på et tema vil du få frem alle søndager der dette temaet er berørt til prekenteksten. Dette kan være nyttig hvis du tenker å preke om en ting så lenge at det skaper forandring i tilhørendes liv, som forskningsmessig er rundt 20 ganger.

I arkivet ligger alle søndager som etterhvert blir lagt inn.

Til alle kirkeårsdager skal det ligge Punkter til prekene med spørsmål til samtalegrupper, et Bibeldrama over en av søndagens tekster og en fargeleggningstegning over en av søndagens tekster, som regel prekenteksten.

Vi håper dere vil ha glede av å bruke disse ressursene og hvis dere vil hjelpe oss med å opprettholde siden er vi glade for et årlig bidrag på kr 200 til Bønn for Den norske kirke som drifter denne siden økonomisk. Bankkonto 1503 24 56135.

Tusen takk!