Kategori: tilgivelse

 • 11. søndag i treenighetstiden

  Dato: 040824 Rekke II Prekentekst: Mark 2,23-28 Jesus og sabbatenLesetekster: 2 Mos 20,1-17 Dei ti boda Gal 5,1-6 Til fridom Minneord: ”Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten.” (Mark 2,27) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 10. søndag i treenighetstiden

  Dato: 280724 Rekke II Prekentekst: Matt 18,21-35 Den hardhjarta tenarenLesetekster: 1 Mos 50,14-21 Josef tilgir sine brør 2 Kor 13,11-13 Hels kvarandre med eit heilagt kyss Minneord: ”Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?” (Matt 18,33). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 9. søndag i treenighetstiden

  Dato: 210724 Rekke II Prekentekst: Joh 8,2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbruddLesetekster: Salme 145,9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp 1 Kor 4,3-5 Døm ikke før tiden Minneord: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer (Joh 8,11) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 7. søndag i treenighetstiden

  Dato: 070724 Rekke II Prekentekst: Luk 19,1-10 SakkeusLesetekster: Ordsp 30,7-9 Gi verken armod eller rikdom1 Tim 6,17-19 Forman dem som er rike Minneord: «Skynd deg og kom ned. For i dag må jeg ta inn i ditt hus» (Luk 19,5) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden

  Dato: 300624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelseLesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke» Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i påsketiden

  Dato: 28.04.24 Rekke II Prekentekst: Luk 13,18-21 Sennepsfrø og surdeigLesetekster: 1 Kong 17,8-16 Enken i Sareptaeller Apg 2,42-47 Fellesskap mellom troendeRom 12,1-3 Til glede for Gud Minneord: ”- og det voks..” (Luk 13, 19). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i påsketiden

  Dato: 21.04.24 Rekke II Prekentekst: Joh 13,30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre Lesetekster: Jes 43,16-21 Se, jeg skaper noe nytteller Apg 9,1-19 Saulus ved DamaskusÅp 2,1-7 Forlatt din første kjærlighet Minneord: Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13,34). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.