Kategori: misjon/vitnetjeneste

 • Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden

  Dato: 250824 Rekke II Prekentekst: Luk 17,7-10 Uverdige tjenereLesetekster: 5 Mos 8,7.11-18 Glem ikke Herren, din Gud 1 Kor 3,4-11 Guds medarbeidere Minneord: Lukas 17,10: På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ’Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til…

 • Olavsdagen/Olsok

  Dato: 290724 Rekke II Prekentekst: Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneskeLesetekster: 5 Mos 30,19-20a Velg livet 2 Kor 4,6-11 Skatten i leirkrukker Minneord: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? (Luk 9,25) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 8. søndag i trenighetstiden

  Dato: 140724 Rekke II Prekentekst: Mark 12,37b-44 Enkens gaveLesetekster: 2 Mos 36,2-7 Det de ga var mer enn nok 2 Kor 8,9-15 Denne gangen har dere overflod Minneord: For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Mark 12:44 Punkt…

 • Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden

  Dato: 300624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelseLesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke» Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 3. søndag i treenighetstiden

  Dato: 090624 Rekke II Prekentekst: Joh 1,35-51 De første disipleneLesetekster: Jes 50,4-5 Å høre på disiplers vis Rom 8,28-30 De han har kalt Minneord: Kom og se! (v 39) Følg meg! (Joh 1,43) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. søndag i treenighetstiden

  Dato: 020624 Rekke II Prekentekst: Joh 3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avtaLesetekster: Salme 67,2-6 Folkene skal prise deg Gal 3,23-29 Kledd dere i KristusMinneord: Han skal vokse, jeg skal avta (Joh 3,30). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Pinsedag

  Dato: 19.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu budLesetekster: 1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevet over vannetApg 2,1-11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd Minneord: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere (Joh 14,18). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm.…

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.