Kategori: etterfølgelse/Guds ledelse

 • Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden

  Dato: 250824 Rekke II Prekentekst: Luk 17,7-10 Uverdige tjenereLesetekster: 5 Mos 8,7.11-18 Glem ikke Herren, din Gud 1 Kor 3,4-11 Guds medarbeidere Minneord: Lukas 17,10: På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ’Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til…

 • 13. søndag i treenighetstiden

  Dato: 180824 Rekke II Prekentekst: Luk 12,41-48 Ein trufast og klok hushaldarLesetekster: 2 Krøn 1,7-12 Salomo ber om visdom Ef 4,11-16 Så Kristi kropp kan byggjast opp Minneord: ”Kven er den trufaste og kloke hushaldaren ….?” (Luk 12,42). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 12. søndag i treenighetstiden

  Dato: 110824 Rekke II Prekentekst: Luk 8,1-3 Kvinner som følgde JesusLesetekster: Jes 49,13-16 Kan ei kvinne gløyme? 2 Kor 9,1-8 Tenesta for dei heilage Minneord: ”Med alt dei eigde, tente dei Jesus og dei tolv.” (Luk 8,3). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Olavsdagen/Olsok

  Dato: 290724 Rekke II Prekentekst: Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneskeLesetekster: 5 Mos 30,19-20a Velg livet 2 Kor 4,6-11 Skatten i leirkrukker Minneord: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? (Luk 9,25) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 10. søndag i treenighetstiden

  Dato: 280724 Rekke II Prekentekst: Matt 18,21-35 Den hardhjarta tenarenLesetekster: 1 Mos 50,14-21 Josef tilgir sine brør 2 Kor 13,11-13 Hels kvarandre med eit heilagt kyss Minneord: ”Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?” (Matt 18,33). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 9. søndag i treenighetstiden

  Dato: 210724 Rekke II Prekentekst: Joh 8,2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbruddLesetekster: Salme 145,9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp 1 Kor 4,3-5 Døm ikke før tiden Minneord: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer (Joh 8,11) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 8. søndag i trenighetstiden

  Dato: 140724 Rekke II Prekentekst: Mark 12,37b-44 Enkens gaveLesetekster: 2 Mos 36,2-7 Det de ga var mer enn nok 2 Kor 8,9-15 Denne gangen har dere overflod Minneord: For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Mark 12:44 Punkt…

 • 7. søndag i treenighetstiden

  Dato: 070724 Rekke II Prekentekst: Luk 19,1-10 SakkeusLesetekster: Ordsp 30,7-9 Gi verken armod eller rikdom1 Tim 6,17-19 Forman dem som er rike Minneord: «Skynd deg og kom ned. For i dag må jeg ta inn i ditt hus» (Luk 19,5) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden

  Dato: 300624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelseLesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke» Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i treenighetstiden

  Dato: 230624 Rekke II Prekentekst: Matt 7,21-29 Falske disipler og huset på fjellLesetekster: Ordsp 7,1-3 Ta vare på mine ord 1 Kor 3,10-18 Grunnvollen og byggverket Minneord: «- ein klok man som bygde huset sitt på fjell» (Matt 7,24). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.