Kategori: etterfølgelse/Guds ledelse

 • Skjærtorsdag

  Dato: 28. mars 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden.Lesetekster: Jer 31,31-34 Den nye pakt. Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse.Fortellertekst: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden. Minneord: Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Maria budskapsdag

  Dato: 17.03.24 Rekke II Prekentekst: Luk 1,46-55 Marias lovsang Lesetekster: Jer 33,14-17 En rettferdig spire for Davids ættEf 1,3-6 Nåden i Kristus Minneord: Store ting har Han gjort mot meg. (Luk 1,49) Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • 3. søndag i fastetiden

  Dato: 03.03.24 Rekke II Prekentekst: Mark 9,17-29 Jesus driver ut en vond ånd Lesetekster: Job 2,1-10 Godt og vondt fra GudEf 6,10-18 Guds rustning Minneord: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» (Mr 9,23b-24) Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • 1. søndag i fastetiden

  Dato: 18.02.24 Rekke II Prekentekst: Matt 16,21-23 Om lidelsen og Peters protest Lesetekster: 1 Mos 4,1-7 Du skal være herre over synden1 Kor 10,10-13 Ingen overmenneskelig fristelse Minneord: ”Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem(…) Han skulle bli slått i hjel, og den…

 • Askeonsdag

  Dato: 14.02.24 Rekke II Prekentekst: Matt 12,38-42 En ond slekt krever tegn Lesetekster: Jona 3,3-10 Jona i Ninive2 Pet 1,5-11 Troen skal utfolde seg i livet Minneord: ”For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.”…

 • Fastelavenssøndag

  Dato: 11.02.24 Rekke II Prekentekst: Joh. 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse Lesetekster: Jes 53,1-5 Såret for våre overtredelser1 Kor 1,18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Minneord: Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. (Joh 12,26) Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • Samefolkets dag 6. februar

  Dato: 06.02.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,34-40 De to store bud Lesetekster: Salme 126,1-6 Så med tårer, høste med jubelropFil 4,4-9 Gled dere i Herren Minneord: Elsk Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand, og din neste som deg selv. Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm…

 • Kristi forklarelsesdag

  Dato: 04.02.24 Rekke II Prekentekst: Mark 9,2-13 Disiplene får se Jesu herlighet Lesetekster: 2 Mos 3,1-6 Moses og tornebusken2 Pet 1,16-18 Øyenvitner på fjellet Minneord: Dette er min Sønn, den elskede. Hør Ham! (Mark 9,7)    Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • Kyndelsmesse

  Dato: 02.02.24 Rekke II Prekentekst: Luk 2,22-40 Jesus blir boren fram i tempelet Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel1 Joh 1,1-4 Livsens ord Minneord: No kom han opp til tempelet, driven av Anden (Luk 2,27). Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • Såmannssøndag

  Dato: 28.01.24 Rekke II Prekentekst: Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet Lesetekster: Jer 20,7-9 Ordet som flammende ild i mitt indreRom 10,13-17 Troen kommer av budskapet Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning