Kategori: kjærlighetsgjerninger

 • 13. søndag i treenighetstiden

  Dato: 180824 Rekke II Prekentekst: Luk 12,41-48 Ein trufast og klok hushaldarLesetekster: 2 Krøn 1,7-12 Salomo ber om visdom Ef 4,11-16 Så Kristi kropp kan byggjast opp Minneord: ”Kven er den trufaste og kloke hushaldaren ….?” (Luk 12,42). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 12. søndag i treenighetstiden

  Dato: 110824 Rekke II Prekentekst: Luk 8,1-3 Kvinner som følgde JesusLesetekster: Jes 49,13-16 Kan ei kvinne gløyme? 2 Kor 9,1-8 Tenesta for dei heilage Minneord: ”Med alt dei eigde, tente dei Jesus og dei tolv.” (Luk 8,3). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Olavsdagen/Olsok

  Dato: 290724 Rekke II Prekentekst: Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneskeLesetekster: 5 Mos 30,19-20a Velg livet 2 Kor 4,6-11 Skatten i leirkrukker Minneord: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? (Luk 9,25) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 8. søndag i trenighetstiden

  Dato: 140724 Rekke II Prekentekst: Mark 12,37b-44 Enkens gaveLesetekster: 2 Mos 36,2-7 Det de ga var mer enn nok 2 Kor 8,9-15 Denne gangen har dere overflod Minneord: For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Mark 12:44 Punkt…

 • 7. søndag i treenighetstiden

  Dato: 070724 Rekke II Prekentekst: Luk 19,1-10 SakkeusLesetekster: Ordsp 30,7-9 Gi verken armod eller rikdom1 Tim 6,17-19 Forman dem som er rike Minneord: «Skynd deg og kom ned. For i dag må jeg ta inn i ditt hus» (Luk 19,5) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i treenighetstiden

  Dato: 230624 Rekke II Prekentekst: Matt 7,21-29 Falske disipler og huset på fjellLesetekster: Ordsp 7,1-3 Ta vare på mine ord 1 Kor 3,10-18 Grunnvollen og byggverket Minneord: «- ein klok man som bygde huset sitt på fjell» (Matt 7,24). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Pinseaften

  Dato: 18.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommetLesetekster: 2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med IsraelEf 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen Minneord: Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. (Joh 7,38). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 17.mai

  Dato: 17.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,17-22 Gi keiseren hva keiserens erLesetekster: 1 Krøn 29,10-14 Vi gir det vi har fått av deg1 Tim 2,1-4 Be for konger Minneord: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» (Matt 22,21 ) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.