Kategori: håp

 • Olavsdagen/Olsok

  Dato: 290724 Rekke II Prekentekst: Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneskeLesetekster: 5 Mos 30,19-20a Velg livet 2 Kor 4,6-11 Skatten i leirkrukker Minneord: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? (Luk 9,25) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 9. søndag i treenighetstiden

  Dato: 210724 Rekke II Prekentekst: Joh 8,2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbruddLesetekster: Salme 145,9-16 Herren reiser alle nedbøyde opp 1 Kor 4,3-5 Døm ikke før tiden Minneord: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer (Joh 8,11) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden

  Dato: 300624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelseLesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke» Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i treenighetstiden

  Dato: 230624 Rekke II Prekentekst: Matt 7,21-29 Falske disipler og huset på fjellLesetekster: Ordsp 7,1-3 Ta vare på mine ord 1 Kor 3,10-18 Grunnvollen og byggverket Minneord: «- ein klok man som bygde huset sitt på fjell» (Matt 7,24). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 3. søndag i treenighetstiden

  Dato: 090624 Rekke II Prekentekst: Joh 1,35-51 De første disipleneLesetekster: Jes 50,4-5 Å høre på disiplers vis Rom 8,28-30 De han har kalt Minneord: Kom og se! (v 39) Følg meg! (Joh 1,43) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. pinsedag

  Dato: 20.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 6,44-47 Far drar mennesker til JesusLesetekster: Jes 44,3-5 Min Ånd vil jeg utøseApg 11,19-26 Den første hedn-kristne menighet Minneord: Joh 6,44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Punkt til preken med…

 • Pinsedag

  Dato: 19.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu budLesetekster: 1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevet over vannetApg 2,1-11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd Minneord: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere (Joh 14,18). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm.…

 • Søndag før pinse

  Dato: 12.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 3,16-21 Lyset er kommet til verdenLesetekster: Sak 14,6-9 Herrens dageller Apg 26,1-3.20-29 I Jerusalem og for folkeslageneÅp 21,22-27 Det nye Jerusalem Minneord: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men…