11. søndag i treenighetstiden


Dato: 040824

Rekke II

Prekentekst: Mark 2,23-28 Jesus og sabbaten
Lesetekster: 2 Mos 20,1-17 Dei ti boda
Gal 5,1-6 Til fridom

Minneord: ”Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten.” (Mark 2,27)


, ,
, ,