Kategori: bønn

 • 10. søndag i treenighetstiden

  Dato: 280724 Rekke II Prekentekst: Matt 18,21-35 Den hardhjarta tenarenLesetekster: 1 Mos 50,14-21 Josef tilgir sine brør 2 Kor 13,11-13 Hels kvarandre med eit heilagt kyss Minneord: ”Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?” (Matt 18,33). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 7. søndag i treenighetstiden

  Dato: 070724 Rekke II Prekentekst: Luk 19,1-10 SakkeusLesetekster: Ordsp 30,7-9 Gi verken armod eller rikdom1 Tim 6,17-19 Forman dem som er rike Minneord: «Skynd deg og kom ned. For i dag må jeg ta inn i ditt hus» (Luk 19,5) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden

  Dato: 300624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelseLesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke» Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i treenighetstiden

  Dato: 230624 Rekke II Prekentekst: Matt 7,21-29 Falske disipler og huset på fjellLesetekster: Ordsp 7,1-3 Ta vare på mine ord 1 Kor 3,10-18 Grunnvollen og byggverket Minneord: «- ein klok man som bygde huset sitt på fjell» (Matt 7,24). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Treenighetssøndag

  Dato: 26.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i ÅndenLesetekster: 1 Mos 18,1-8 Herren gjester AbrahamRom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Pinseaften

  Dato: 18.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommetLesetekster: 2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med IsraelEf 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen Minneord: Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. (Joh 7,38). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 17.mai

  Dato: 17.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,17-22 Gi keiseren hva keiserens erLesetekster: 1 Krøn 29,10-14 Vi gir det vi har fått av deg1 Tim 2,1-4 Be for konger Minneord: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» (Matt 22,21 ) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 6. søndag i påsketiden

  Dato: 05.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 7,7-12 Bønn og den gylne regelLesetekster: Dan 9,17-19 Min Gud, vend ditt øre hiteller Apg 4,23-31 Stedet skalv der de var samlet3 Joh 11 Ta det gode til forbilde Minneord: Be, så skal dere få/ Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot…