Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden


Dato: 300624

Rekke II

Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelse
Lesetekster: Jer 1,4-10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24-32 Avskjedstalen i Milet

Minneord: Jesus sier: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler» eller «Jeg vil bygge min kirke»


, , , , , , , ,