Treenighetssøndag


Dato: 26.05.24

Rekke II

Prekentekst: Luk 10,21-24 Jesus jublet i Ånden
Lesetekster:
1 Mos 18,1-8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33-36 Å dyp av visdom hos Gud


Minneord: ”Sæle dei auga som ser det de ser!” (Luk 10,23).


, , , , , , , , , , ,