Kategori: dåpen

 • 4. søndag i treenighetstiden

  Dato: 160624 Rekke II Prekentekst: Matt 16,24-27 Å følge etter JesusLesetekster: Jos 24,19-24 Herren vil vi tjene Ef 2,1-10 Skapt til gode gjerninger Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. søndag i treenighetstiden

  Dato: 020624 Rekke II Prekentekst: Joh 3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avtaLesetekster: Salme 67,2-6 Folkene skal prise deg Gal 3,23-29 Kledd dere i KristusMinneord: Han skal vokse, jeg skal avta (Joh 3,30). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 17.mai

  Dato: 17.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,17-22 Gi keiseren hva keiserens erLesetekster: 1 Krøn 29,10-14 Vi gir det vi har fått av deg1 Tim 2,1-4 Be for konger Minneord: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» (Matt 22,21 ) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Påskedag

  Dato: 31.03.24 Rekke II Prekentekst: Matt 28,1-10 Jesus står oppLesetekster: Jes 52,7-10 Den som bringer gledesbud Rom 14,7-9 Herre over levende og døde Minneord: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. (Matt 28,6) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Samefolkets dag 6. februar

  Dato: 06.02.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,34-40 De to store bud Lesetekster: Salme 126,1-6 Så med tårer, høste med jubelropFil 4,4-9 Gled dere i Herren Minneord: Elsk Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand, og din neste som deg selv. Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm…

 • Kyndelsmesse

  Dato: 02.02.24 Rekke II Prekentekst: Luk 2,22-40 Jesus blir boren fram i tempelet Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel1 Joh 1,1-4 Livsens ord Minneord: No kom han opp til tempelet, driven av Anden (Luk 2,27). Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • 3. søndag i åpenbaringstiden

  Dato: 21.01.24 Rekke II Prekentekst: Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen Lesetekst 1: Jes 55,1-3. Alle som tørster, kom hit.Lesetekst 2: Åp 22,16-17. Livets vann. Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • 2. søndag i åpenbaringstiden

  Dato: 14.01.24 Rekke II Prekentekst: Mark 1,3-11. Døperen Johannes og Jesu dåp.Lesetekst 1: 2 Mos 1,22-2,10 Moses blir fødtLesetekst 2: Ef 1,7-12 Guds viljes mysterium Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning