Samefolkets dag 6. februar


Dato: 06.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Matt 22,34-40De to store bud


Lesetekster:

Salme 126,1-6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4-9 Gled dere i Herren

Minneord: Elsk Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand, og din neste som deg selv.


, , , , , , , ,