Kyndelsmesse


Dato: 02.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Luk 2,22-40Jesus blir boren fram i tempelet


Lesetekster:

1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1-4 Livsens ord

Minneord: No kom han opp til tempelet, driven av Anden (Luk 2,27).


, , , , ,