Askeonsdag


Dato: 14.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Matt 12,38-42En ond slekt krever tegn

Lesetekster:

Jona 3,3-10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5-11 Troen skal utfolde seg i livet

Minneord: ”For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.” (Matt. 12,40)

Punkt til preken med samtalespørsmål

Fargeleggingstegning


, , , ,