1. søndag i fastetiden


Dato: 18.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Matt 16,21-23Om lidelsen og Peters protest

Lesetekster:

1 Mos 4,1-7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10-13 Ingen overmenneskelig fristelse

Minneord: ”Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem(…) Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.” (Matt 16,21).


, ,