3. søndag i fastetiden


Dato: 03.03.24

Rekke II

Prekentekst:

Mark 9,17-29Jesus driver ut en vond ånd

Lesetekster:
Job 2,1-10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10-18 Guds rustning

Minneord: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» (Mr 9,23b-24)


, , ,