Maria budskapsdag


Dato: 17.03.24

Rekke II

Prekentekst:

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Lesetekster:
Jer 33,14-17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3-6 Nåden i Kristus

Minneord: Store ting har Han gjort mot meg. (Luk 1,49)


, , ,