12. søndag i treenighetstiden


Dato: 110824

Rekke II

Prekentekst: Luk 8,1-3 Kvinner som følgde Jesus
Lesetekster: Jes 49,13-16 Kan ei kvinne gløyme?
2 Kor 9,1-8 Tenesta for dei heilage

Minneord: ”Med alt dei eigde, tente dei Jesus og dei tolv.” (Luk 8,3).


, , , ,