13. søndag i treenighetstiden


Dato: 180824

Rekke II

Prekentekst: Luk 12,41-48 Ein trufast og klok hushaldar
Lesetekster: 2 Krøn 1,7-12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11-16 Så Kristi kropp kan byggjast opp

Minneord: ”Kven er den trufaste og kloke hushaldaren ….?” (Luk 12,42).


, ,