Kategori: Bibelen

 • Pinseaften

  Dato: 18.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommetLesetekster: 2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med IsraelEf 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen Minneord: Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. (Joh 7,38). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 5. søndag i påsketiden

  Dato: 28.04.24 Rekke II Prekentekst: Luk 13,18-21 Sennepsfrø og surdeigLesetekster: 1 Kong 17,8-16 Enken i Sareptaeller Apg 2,42-47 Fellesskap mellom troendeRom 12,1-3 Til glede for Gud Minneord: ”- og det voks..” (Luk 13, 19). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. påskedag

  Dato: 1. april 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disipleneLesetekster: 1 Mos 45,1-15 Josef forteller hvem han er 1 Pet 1,18-23 Han som reiste Kristus opp Minneord: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå… (Luk 24, 45) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Påskedag

  Dato: 31.03.24 Rekke II Prekentekst: Matt 28,1-10 Jesus står oppLesetekster: Jes 52,7-10 Den som bringer gledesbud Rom 14,7-9 Herre over levende og døde Minneord: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. (Matt 28,6) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Skjærtorsdag

  Dato: 28. mars 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden.Lesetekster: Jer 31,31-34 Den nye pakt. Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse.Fortellertekst: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden. Minneord: Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Palmesøndag

  Dato: 24. mars 2024 Rekke II Prekentekst: Matt 26,6-13 Jesus salves. Lesetekster: Jes 56,6-8 Bønnens hus for alle folk. Rom 3,21-26 Rettferdighet ved troen.Fortellertekst: Matt 21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna. Minneord: ”Hun har gjort en god gjerning mot meg” (Matt 26,10B). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Maria budskapsdag

  Dato: 17.03.24 Rekke II Prekentekst: Luk 1,46-55 Marias lovsang Lesetekster: Jer 33,14-17 En rettferdig spire for Davids ættEf 1,3-6 Nåden i Kristus Minneord: Store ting har Han gjort mot meg. (Luk 1,49) Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • 2. søndag i fastetiden

  Dato: 25.02.24 Rekke II Prekentekst: Luk 7,36-50 Hun som fikk syndene tilgitt Lesetekster: 1 Mos 3,8-15 Oppgjør etter syndefalletRom 5,17-19 Fall og rettferdighetens gave Minneord: ”Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet.”(Luk 7,47.) Punkt til preken med samtalespørsmål Bibeldrama bm Bibeldrama nn Fargeleggingstegning

 • Askeonsdag

  Dato: 14.02.24 Rekke II Prekentekst: Matt 12,38-42 En ond slekt krever tegn Lesetekster: Jona 3,3-10 Jona i Ninive2 Pet 1,5-11 Troen skal utfolde seg i livet Minneord: ”For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.”…