2. søndag i fastetiden


Dato: 25.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Luk 7,36-50Hun som fikk syndene tilgitt

Lesetekster:

1 Mos 3,8-15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17-19 Fall og rettferdighetens gave

Minneord: ”Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet.”(Luk 7,47.)


, , , , ,