4. søndag i fastetiden


Dato: 10.03.24

Rekke II

Prekentekst:

Joh 3,11-16Så høyt har Gud elsket verden

Lesetekster:
4 Mos 21,4-9 Kobberslangen
2 Kor 5,18-21 Forsoningens tjeneste

Minneord: Hver den som tror skal ha evig liv. (Joh 3,16)


, , , ,