2. påskedag


Dato: 1. april 2024

Rekke II

Prekentekst: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene
Lesetekster: 1 Mos 45,1-15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18-23 Han som reiste Kristus opp

Minneord: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå… (Luk 24, 45)


, , , ,