Kategori: fellesskapet

 • Pinsedag

  Dato: 19.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu budLesetekster: 1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevet over vannetApg 2,1-11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd Minneord: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere (Joh 14,18). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm.…

 • Pinseaften

  Dato: 18.05.24 Rekke II Prekentekst: Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommetLesetekster: 2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med IsraelEf 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen Minneord: Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. (Joh 7,38). Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 17.mai

  Dato: 17.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 22,17-22 Gi keiseren hva keiserens erLesetekster: 1 Krøn 29,10-14 Vi gir det vi har fått av deg1 Tim 2,1-4 Be for konger Minneord: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» (Matt 22,21 ) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Kristi himmelfartsdag

  Dato: 09.05.24 Rekke II Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesu avskjedLesetekster: Dan 7,13-14 Lik en menneskesønneller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelenRom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte Minneord: Dere er vitner om dette. Luk 24,48 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 6. søndag i påsketiden

  Dato: 05.05.24 Rekke II Prekentekst: Matt 7,7-12 Bønn og den gylne regelLesetekster: Dan 9,17-19 Min Gud, vend ditt øre hiteller Apg 4,23-31 Stedet skalv der de var samlet3 Joh 11 Ta det gode til forbilde Minneord: Be, så skal dere få/ Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot…

 • 2. søndag i påsketiden

  Dato: 7. april 2024 Rekke II Prekentekst: Joh 21,15-19 Jesus og PeterLesetekster: Jer 31,1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1-5 Løftet om Ånden 1 Joh 5,1-5 Troen har seiret Minneord: Følg meg! (Joh 21,19) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • 2. påskedag

  Dato: 1. april 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disipleneLesetekster: 1 Mos 45,1-15 Josef forteller hvem han er 1 Pet 1,18-23 Han som reiste Kristus opp Minneord: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå… (Luk 24, 45) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Påskedag

  Dato: 31.03.24 Rekke II Prekentekst: Matt 28,1-10 Jesus står oppLesetekster: Jes 52,7-10 Den som bringer gledesbud Rom 14,7-9 Herre over levende og døde Minneord: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. (Matt 28,6) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Langfredag

  Dato: 29.03.24 Rekke II Prekentekst: Mark 14,26-15,37 LidelsesberetningenLesetekster: Minneord: Ikke som jeg vil, bare som du vil. (Markus 14, 36) Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.

 • Skjærtorsdag

  Dato: 28. mars 2024 Rekke II Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden.Lesetekster: Jer 31,31-34 Den nye pakt. Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse.Fortellertekst: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden. Minneord: Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19 Punkt til preken med samtalespørsmål. Bibeldrama bm. Bibeldrama nn. Fargeleggings-tegning.