Skjærtorsdag


Dato: 28. mars 2024

Rekke II

Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden.
Lesetekster: Jer 31,31-34 Den nye pakt.
Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse.
Fortellertekst: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden.

Minneord: Gjør dette til minne om meg. (Luk 22,19


, , , , , , ,