Pinsedag


Dato: 19.05.24

Rekke II

Prekentekst: Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu bud
Lesetekster:
1 Mos 1,1-5 Guds Ånd svevet over vannet
Apg 2,1-11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12-13 Døpt med én Ånd

Minneord: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere (Joh 14,18).

Punkt til preken med samtalespørsmål.

Fargeleggings-tegning.


, , , , , ,