Fastelavenssøndag


Dato: 11.02.24

Rekke II

Prekentekst:

Joh. 12,20-33Jesu død og herliggjørelse


Lesetekster:

Jes 53,1-5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18-25 Vi forkynner en korsfestet Kristus

Minneord: Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. (Joh 12,26)

Punkt til preken med samtalespørsmål

Fargeleggingstegning


, , , , ,